دانش کارت چیست؟


"دانش کارت " يک کارت تخفیف و امتیازی هوشمند جهت استفاده گروهی دانش آموزان با هدف برنامه ریزی اردوهای آموزشی ، تفریحی ، ورزشی ، علمی و فرهنگی در طول سال تحصیلی با امکانات اختصاصي ويژه و کاربردي براي کلیه مقاطع تحصیلی است که بستری مناسب را براي تمرين عملي زندگي ديجيتال فراهم کرده است. "دانش کارت " يک کارت تخفیف و امتیازی هوشمند جهت استفاده گروهی دانش آموزان با هدف برنامه ریزی اردوهای آموزشی ، تفریحی ، ورزشی ، علمی و فرهنگی در طول سال تحصیلی با امکانات اختصاصي ويژه و کاربردي براي کلیه مقاطع تحصیلی است که بستری مناسب را براي تمرين عملي زندگي ديجيتال فراهم کرده است. 

سامانه دانش کارت با هدف ايجاد زيرساخت هاي  لازم در مديريت امور دانش آموزی يک مدرسه و مديريت الکترونيکي فرآيند هاي مرتبط با سه ضلع دانش آموز , مدرسه و اولیاء در اين محيط تهيه و طراحي شده است. از اهداف اين سيستم پوشش نیازمندی های مدارس با تخفیف های ویژه و ايجاد آمادگي الكترونيكي در دانش آموزان و گسترش فرهنگ كاربرد فناوري اطلاعات در محيط هاي آموزشي و در ميان دانش‌آموزان است تا اين قشر رو به رشد امکان بهره‌گيري از ابزارهاي پيشرفته مبتني بر فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و به خدمت گرفتن آنها در عرصه هاي کار و زندگي را داشته باشند. 

با توجه به مشکلات اجتماعی موجود و فقدان روش های کنترل حساب دانش آموزان ، پروژه دانش کارت با درک خلاء موجود در بخش فناوری اطلاعات اقدام به ایجاد طرح کارت دانش آموزی و کمک به ایجاد يک سيستم جامع و در راستاي ارتقاء کيفيت مديريت و ارايه ابزار هاي مناسب ارتباطي با هدف تسهيل در تعاملات دانش آموزان, مدرسه, اولیاء و جامعه نموده است. راه اندازی بوفه الکترونیکی با نصب کارتخوان سیستم وفاداری دانش کارت در محل بوفه و خرید دانش آموزان از این طریق که قبلاً توسط اولیاء به میزان مورد نظر شارژ مالی شده است، راه حلی برای کنترل خرج کرد پول توجیبی دانش­آموزان می باشد. از دیگر امکانات دانش کارت ذیلاً به اختصار خدمتتان اعلام میگردد.


امکانات دانش کارت برای دانش آموزان:

 • - فرهنگ سازی پس انداز و مدیریت مالی                       
 • - ایجاد حس هویت استقلال مالی                                 
 • - استفاده از کمپین های مختلف دانش آموزی با تور/گردش علمی/ خدمات تخفیف های ویژه رفاهی، تفریحی ، درمانی/ خرید کالا)                          
 • - خرید از بوفه مدرسه                                             
 • - صرفه جوئی در هزینه های مرتبط با دانش آموزان                                       ​

امکانات دانش کارت برای اولیا:                 

 • - کنترل گردش مالی فرزند                           
 • - امکان شارژ کارت به عنوان پول توجیبی         
 • - پرداخت وجوه مرتبط با مدرسه                   
 • - (حق سرویس/وجوه خودیاری و ...)
 • - مدیریت و ایجاد امنیت در خرید
 • - استفاده از خدمات و کالاهای تخفیف دار در کشور                         

​امکانات دانش کارت برای مدرسه:

 • - سیستم دریافت مدرن
 • - دریافت وجوه خودیاری
 • - کنترل آسان تمامی تراکنش های مالی مرتبط